Handledning

Hos Psykologservice i Skåne kan såväl psykologer som andra yrkeskategorier (ex. från skola eller BVC), få handledning i frågor som rör barn- och ungdomars utveckling. Handledning innebär att man som psykolog ger sitt psykologiska perspektiv på olika situationer och problem som de handledda möter på sin arbetsplats. Det kan till exempel röra sig om hur man som vuxen kan hjälpa barnet att hantera problembeteenden, psykisk ohälsa, eller dysfunktionella relationer till omgivningen. Handledning sker oftast i grupp, vanligen mellan 2-5 personer från en arbetsplats. Gruppen träffas cirka en gång per månad, 1.5-3 h per tillfälle beroende på gruppens storlek.
Handledningsuppdrag avtalas per halvår. Priset avgörs utifrån gruppstorlek, längd på träffarna samt frekvens.

Beatrice Nyström är leg. psykolog och fil.dr. i psykologi, och den som ansvarar för personalhandledning på Psykologservice i Skåne. Beatrice forskar och utbildar kring barn- och ungdomars utveckling och beteenden. Hon undervisar även i utvecklingspsykologi på universitetsnivå.