Psykoterapi, KBT

KBT står för Kognitiv beteendeterapi, och är en terapiform som fokuserar på beteendeförändring i nuet. Vi har vårdavtal för psykoterapi KBT med Region Skåne, vilket innebär att du kan komma till oss på högkostnadsskydd* efter en remiss från husläkaren på din vårdcentral.
Vid nybesöket tar du med din remiss till oss. Vi pratar igenom din situation och anledningen till att du sökt hjälp. Du kommer vid nybesöket även att få fylla i några olika frågeformulär. Efter 1-2 bedömningssamtal kommer vi tillsammans överens om hur vi ska gå vidare.
En kort KBT-terapi innebär upp till 13 samtal (à 45 min), och en lång KBT terapi innebär upp till 25 samtal.

Det går förstås bra att komma till oss för terapi även utan remiss från vårdcentralen. Kostnaden för besöket betalas då av dig som privatperson. I nuläget är kostnaden för ett besök 1300 sek/samtal. Vi behandlar i dagsläget endast vuxna personer.

Läs mer om KBT här. Läs mer om psykoterapi via Region Skåne här.

*Region Skånes högkostnadsskydd för besök/vårdkontakter i öppenvård under en 12-månaders period är 1 150 kronor. Efter att 1 150 kronor har uppnåtts har patienten rätt att få frikort.